12/08/2004

companies are psychopaths

'you can't work with a psychopath, you don't know what the sick son of a !§}@ is gonna do next'

P.Drotning: "social policies should be measured, punnished and rewarded like output quota's"
anders gezegd moet het mensen-dom snel de waarde leren zien in sociale, morele, cooperatieve acties en gedragingen. welvaart is niet ons doel, welzijn wel en dat geldt steeds meer ook voor dieren en oceanen. het is zelfs niet zeker of welvaart welzijn helpt of verhindert.